Procesbegeleiding

We weten uit ervaring dat elk project op allerlei manieren kan verlopen. Soms begin je zomaar, soms plan je alles van tevoren, nooit gaat het helemaal zoals verwacht. Hoe ga je hier flexibel mee om en doe je de juiste dingen? Een onafhankelijke partner kan je hierbij helpen in de vorm van procesbegeleiding 

Bij ons gaat procesbegeleiding om verbinding maken en aan vertrouwen bouwen tussen partijen. Tussen overheid en bewoners, tussen organisaties, instellingen en bedrijven. In nieuwe allianties tussen partijen die voorheen nooit of weinig met elkaar te maken hadden, liggen nieuwe oplossingen. In een gelijkwaardig speelveld ontstaat de synergie om verbetering te volbrengen.

Een aantal opdrachtgevers:

FEIERTAG draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders